ตารางประชุมประจำเดือน กันยายน 2556

วันที่ เวลา สถานที่จัดประชุม หัวข้อ นำโดย
14 13:00 น. - 15:30 น. นราธิวาส รับเข็ม และ เซ็นสัญญา วันมอร์ไลฟ์
15 13:00 น. - 16:00 น. นราธิวาส รับเข็ม และ เซ็นสัญญา วันมอร์ไลฟ์
21 10:30 น. - 17:00 น. สำนักงานวันมอร์ไลฟ์ ลาดพร้าว OPP รับเข็ม และ เซ็นสัญญา วันมอร์ไลฟ์
22 10:30 น. - 17:00 น. สำนักงานวันมอร์ไลฟ์ ลาดพร้าว OPP ผู้นำ วันมอร์ไลฟ์
28 13:00 น. - 16:30 น. โรงแรมเวล จ.นครปฐม รับเข็ม & เซ็นสัญญา วันมอร์ไลฟ์
29 18:00 น. - 20:30 น. กาญจนบุรี OPP วันมอร์ไลฟ์